{{ getCount}}
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA
{{ product.title }} +

{{ msg}}

Hasznos információk

bankszámlaszámunk

UNICREDIT Bank HUF:
10950009-00000005-03841526
IBAN: HU74
SWIFT: BACXHUHB

UNICREDIT Bank EUR:
10918001-00000005-03840020
IBAN: HU43
SWIFT: BACXHUHB

UNICREDIT Bank USD:
10918001-00000005-03840006
IBAN: HU33
SWIFT: BACXHUHB

Kérjük, hogy egyedi vagy állandó átutalásait devizanem szerint a fenti bankszámlaszámokra teljesítse!

Technikai információk: Előfizetői névjegyzék

Számlamagyarázónk segít Önnek az Invitech-től kapott számlái értelmezésében.

Számlamagyarázó letöltése pdf-ként.

1. Szolgáltató

A számla kibocsátójának adatai, az előfizetőhöz rendelt kapcsolattartó személyek, illetve az Ügyfélszolgálat elérhetőségei.

2. A Vevő és a Számlafizető adatai

A szerződött vállalati ügyfél székhelyének címe, adószáma. Ha a számlát nem az ügyfél, hanem eltérő számlafizető fizeti, akkor az eltérő számlafizető székhelyének címét is itt tüntetjük fel.

3. Számlázási adatok

Szerződéses folyószámla száma
Az Ön azonosítója átutalás, valamint egyenleginformáció esetén. Fontos, hogy a telefonos ügyintézéskor mindig készítse elő számláját, mert a folyószámla azonosító minden esetben szükséges az ügyintézéshez!

Számlagyűjtő azonosító
A számlázási rendszerünkben található azonosító szám, amely egyszerűbbé és könnyebbé teszi a számlák beazonosítását és az ügyfélszolgálattal történő kommunikációt is.

Szerződés számok
Adott számlán található tételekhez tartozó, nyilvántartásunkban szereplő vállalati ügyfél szerződés számai.

Vevőkód
A számlázási rendszerünkben található 11 számjegyből álló ügyfélazonosító-szám.

4. Számlainformációk

Számla kelte
Ez a dátum jelöli a számla kiállításának napját.

Fizetési határidő
A számla befizetésére eddig az időpontig van lehetősége. A megadott határidőn túl történő teljesítés esetén késedelmi kamatot számítunk fel.

Fizetés módja
Számláját banki átutalással egyenlítheti ki. Utalásnál a Közlemény rovatban kérjük, a szerződéses folyószámla száma mellett tüntesse fel a számlaszámot is!

5. Számlarészletező

Megnevezés
Feltűntetjük az aktuális számlához tartozó díjakat (pl. havidíjat, törthavidíjat, korrekciós tételeket) TESZOR szám és adókulcs szerinti bontásban. Szerződés módosítás vagy szolgáltatás lemondás esetén, a díjtételeket korrekciózzuk. Mindemellett szolgáltatásainkat elláttuk egy egyedi ún. „szolgáltatás azonosítóval”, hogy ezzel is meggyorsítsuk az ügyintézést Ügyfeleink számára.

Számlázott időszak
A rendszeres díjak megfizetése a számlázás gyakoriságának megfelelő tárgyidőszakra vonatkozóan előre, az egyéb díjak pedig az igénybevételt követő számlázási időszakban, utólag esedékesek. A forgalmi díjak - díjcsomagtól függően - percdíjakból és kapcsolási díjakból állnak, melyeket az adott hónap 1-jétől az adott hónap utolsó napjáig számlázunk. A percdíjak hívásirányonként (pl. belföldi, nemzetközi, mobil irányú hívás stb.) és időszakonként (csúcsidőben, csúcsidőn kívül) eltérőek lehetnek az adott díjcsomagban foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a csomag lebeszélhető keretet vagy százalékos forgalmi kedvezményeket tartalmaz, úgy azokat is itt, a forgalmi szekcióban tüntetjük fel.

6. ÁFA összesítő

Az aktuális számla végösszegének ÁFA kulcs szerinti csoportosítása.

7. Egyenlegadatok

Az összesítő sorokban láthatja az aktuális számla összesítésére vonatkozó információkat, valamint a folyószámla egyenleg tájékoztatja az Invitech nyilvántartásában számlazárás napján szerepelt egyenlegének változásáról. Mindösszesen fizetendő: Az adott havi számla végösszegét mutatja, amely tartalmazza az esetleges késedelmes fizetés esetén felszámított késedelmi kamatot és az eszközrészletek díjait is.

8. Fontos tudnivalók

A feltüntetett szövegben szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkról, változásokról értesítjük. Itt részletezzük a befizetett számlák után felszámított, a késedelmes napokra eső kamatösszeget, valamint a lejárt összes számlák összegét is.

KÖRNYEZETBARÁT

Az E-számla ugyanolyan számlának minősül, mint a postai úton kiküldött papír számla, ám ezt nem kell kinyomtatni és postázni sem, így környezetünk védelméhez is hozzájárulunk.

GYORS

E-számláit rögtön az elkészítésük után kiküldjük az Ön által megadott e-mail címre, így azokat a postai kézbesítéshez képest akár 5 nappal korábban is megkaphatja.

KÉNYELMES

Az elkészült számlákról mindig díjmentes értesítést küldünk Önnek e-mailben. A számlákat sorban állás nélkül átutalással is rendezheti, ráadásul a számlákat és a befizetést igazoló szelvényeket sem kell megőriznie! Számláit korlátlan ideig tároljuk, így Ön szükség esetén Ügyfélportálunkon keresztül bármikor visszakeresheti és letöltheti azokat.

HITELES

Az elektronikus formában készült számla időbélyeggel ellátott, mellyel a hatóságok (pl. NAV) felé történő elszámolás szabályainak is megfelel, így hivatalos ügyek intézéséhez is ugyanúgy használható, mint papír alapú változata.

HOGYAN VÁLTHAT E-SZÁMLÁRA?

Online
Ügyfélportálunkra való regisztráció után, az „Ügyintézés” menüpont alatt azonnal megrendelheti szolgáltatásunkat.

Telefonon
Az E-számla szolgáltatást telefonos ügyfélszolgálatunk 06 80 82 00 82/2-es menüpontjában igényelheti.

Egyéb módon
A fenti lehetőségek mellett igényét az alábbi elérhetőségek egyikére beküldött, megfelelően kitöltött „Elektronikus számlázási opciók megrendelő” című formanyomtatvánnyal is igényelhet.

Elérhetőségek:
e-mail cím: vip@invitech.hu
levélcím: 2041 Budaörs, Pf. 1444.

A távszámla a kinyomtatása után ugyanolyan számviteli bizonylatnak minősül, mint a postai úton kiküldött normál papír alapú számla.

GYORS

Távszámláit rögtön az elkészítésük után kiküldjük az Ön által megadott e-mail címre, így azokat a postai kézbesítéshez képest akár 5 nappal korábban is megkaphatja.

KÉNYELMES

A számlákat a fizetési határidőn belül banki átutalással rendezheti. Számláit a számviteli törvényeknek megfelelően legalább 8 évig tároljuk, így Ön szükség esetén Ügyfélportálunkon keresztül bármikor visszakeresheti és letöltheti azokat.

HITELES

Az elektronikus úton megküldött PDF formátumú bizonylat a NAV által is engedélyezett módszer, amely a számlák távnyomtatását – tulajdonképpen a papír alapú számlák internetes továbbítását – teszi lehetővé. Hivatalos ügyek intézéséhez kinyomtatás után ugyanúgy használható, mint a postai kézbesítésű papír alapú változata.

HOGYAN VÁLTHAT TÁVSZÁMLÁRA

Telefonon
A távszámla szolgáltatást telefonos ügyfélszolgálatunk 06 80 82 00 82/2-es menüpontjában igényelheti.

Egyéb módon
A távszámla szolgáltatást az alábbi elérhetőségek egyikére beküldött, megfelelően kitöltött „Elektronikus számlázási opciók megrendelő” című formanyomtatvánnyal is igényelhet.

Elérhetőségek:
e-mail cím: vip@invitech.hu
levélcím: 2041 Budaörs, Pf. 1444.

KÖRNYEZETBARÁT

Az E-felszólító ugyanolyan tájékoztatásnak minősül, mint a postai úton kiküldött papír alapú, de nem kell kinyomtatni és postázni. Ezzel Önnel együtt hozzájárulunk környezetünk védelméhez.

GYORS

A postai kézbesítéshez képest akár 5 nappal korábban megkaphatja tájékoztatásunkat esetleges nyitott számláiról.

KÉNYELMES

Igény esetén akár 3 db e-mail címen is tudjuk értesíteni, ezáltal közvetlenül az érintett szervezeti egységhez vagy személyhez tudja becsatornázni elektronikus fizetési emlékeztetőnket. Ezáltal jelentősen rövidíthető az ügyintézési és reakcióidő, valamint a fizetési késedelemből származó költségek.

HOGYAN VÁLTHAT E-FELSZÓLÍTÓRA?

Az alábbi elérhetőségek egyikére beküldött, megfelelően kitöltött „E-felszólító” című formanyomtatvánnyal, melyet letölthet honlapunkról.

Elérhetőségek:
e-mail cím: vip@invitech.hu
levélcím: 2041 Budaörs, Pf. 06 80 82 00 82

Széchenyi logo