{{ getCount}}
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA
{{ product.title }} +

{{ msg}}

GDPR és Compliance tanácsadás

Érdemes első lépésnek elvégezni a GDPR megfeleltetést és a megelőző auditot, hogy feltárhassuk azokat az esetleges hiányosságokat, melyek nélkül nem lehet hatékony GDPR felkészítést végezni.

A GDPR-ról röviden

 • Célja az egyenszilárdságú jogbiztonság megteremtése az EU állampolgárainak, valamint a tagállamok közötti megbízható adatáramlás biztosítása
 • A rendelet 2018. május 25-től lépett érvénybe
 • A szankció mértéke akár 20 millió euró, vagy az éves globális árbevétel 4%-a is lehet
 • Az előírások többek között vonatkoznak az érintettek alapjogainak biztosítására, az adatkezelési alapelvek betartására és az incidensek bejelentési kötelezettségére

Milyen követelményeket állít a GDPR a cégekkel szemben?

 • Beépített és alapértelmezett adatvédelem – Igazolhatóan meg kell tenniük a technikai és szervezési intézkedéseket a megfelelő adatkezelés érdekében.
 • Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása – Be kell kategorizálniuk a kezelt adatokat és össze kell gyűjteniük az adatkezelésre vonatkozó információkat
 • Adatvédelmi tisztviselő – Ki kell jelölniük az adatvédelmi tisztviselőt
 • Adatvédelmi hatásvizsgálat – Magas kockázatú adatkezelés esetén adatvédelmi hatásvizsgálatot kell végezniük
 • Incidens bejelentése és nyilvántartása – Bejelentési és tájékoztatási kötelezettségük van max. 72 órán belül

További jogszabályok

 • 42/2015 Kormányrendelet
 • A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszont biztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről.

 • 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet
 • Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről.

 • 2013 évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
 • A nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a létfontosságú információs rendszerek és rendszerelemek biztonságának követelményei.

A szolgáltatás előnyei

Miért az Invitech?

 • Elkerülhető a szervezet hírnevének csorbulása
 • Felmérésre kerül a teljes adatvagyon
 • Megelőzhető a büntetés

GDPR felkészítés támogató csomag


Kire vonatkozik az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (GDPR)?Ha akár csak egy pont is jellemző az ön cégére a fentebb felsoroltak közül, az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (GDPR) önre is érvényes.

Átfogó feltérképezési munkára és kockázatelemzési tanácsadásra nem minden cégnek van feltétlenül szüksége.

A GDPR-ra való felkészülés és szabályozási környezet kialakítása lépésről lépésre, saját erőforrásból is magas szintre emelhető.

A felkészítést támogató csomag egy dokumentumgyűjtemény folyamatleírásokkal, szabályzatokkal, csekklistákkal, cselekvési tervvel és a felkészülést segítő oktató anyagokkal.

Azon cégek számára készült, akik:

 • méretükből adódóan átlátják, hogy mely üzleti tevékenységük során fordul elő személyes adat
 • költségvetésük nem teszi indokolttá komplex átvilágítási és tanácsadási projekt elvégzését.


Önnek nem kell mást tennie, mint

a részletes útmutató alapján a csomag egyes elemein végig haladni, illetve a benne található Excel és Word dokumentumokat cégére szabottan átírni. A csomag csak olyan mintákat tartalmaz, amelyekre valóban szüksége lesz. Az átadásra kerülő dokumentumok elkészítésekor felhasználtuk számos, sikerrel zárult tanácsadói munkánk eredményét, így a gyűjtemény jelentős mértékben elősegítheti egy egyszerűbben strukturált szervezet adatkezelésének átgondolását, a szabályozási környezet kialakítását, ezáltal az adatvédelmi rendeletre való felkészülését.

A szolgáltatás előnyei

 • A GDPR-ra való felkészülés saját erőforrásból magas szintre emelhető
 • Segítség a szabályozási környezet kialakításában
 • Részletes útmutató a csomag tartalmához
 • Gyors, egyszerű és költséghatékony
 • Kis- és középvállalatok sajátosságait figyelembe vevő megoldás
 • Kész és szervezetre szabható anyagok

Csomagajánlatunk az alábbi elemeket tartalmazza:

Leírás

 • Tartalomjegyzék, a mellékelt dokumentumok jegyzéke és rövid leírása
 • Első lépések, rövid felkészülési útmutató
 • Az EU rendelet teljes szövege
 • GDPR ismertető vezetőknek
 • Kérdőív, checklist
 • Cselekvési terv
 • Informatikai biztonsági politika
 • Adatvédelmi tisztviselő: iránymutatás, munkaköri leírás
 • Adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződésminta

Szabályzatok, eljárások

 • Informatikai biztonsági szabályzat, benne
 • Kockázatelemzési eljárásrend
 • Adatkezelési eljárásrend
 • Adatvédelmi hatásvizsgálati eljárásrend
 • Jogosultságkezelés
 • Adatmentési eljárásrend
 • Incidenskezelési eljárásrend
 • Adatkezelési kérés- és panaszkezelés
 • Oktatás, számítógéphasználati elvek
 • Ellenőrzési eljárásrend
 • Üzletmenet-folytonossági terv (BCP)
 • Adatvédelmi hatásvizsgálat
 • Érdekmérlegelési teszt
 • Adatvédelmi incidens kezelési terv
 • Kamerarendszer üzemeltetési szabályzat

Nyilvántartások

 • Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
 • Nyilvántartás a személyes adatok kezeléséről (adatleltár)
 • Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 • Az érintettek/adatalanyok kéréseinek naplója
 • Az adatalanyok kéréseire adott válaszlevél

Honlap

 • Adatkezelési tájékoztató honlapra
 • Adatkezelési hozzájárulási űrlap
 • Adatkezelési kérelmi űrlap

Egyéb

 • Belső adatkezelési figyelemfelkeltő tréning (teszt kérdésekkel)

Válasszon termékeket az árajánlathoz!

Vissza a Vállalati szolgáltatások gyűjtő oldalra!

Széchenyi logo